POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY INTERNETOWEJ partydeco.pl

 

1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies przez Platformę internetową www.shop.partydeco.pl, zwaną dalej „Platformą”, został stworzony i przyjęty przez jej właściciela: PartyDeco Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą przy ulicy Piskorskiego 11, 70-809 Szczecin, wpisaną do rejestru sądowego pod numerem KRS0000508617, NIP: 9552356219, REGON: 321519156, w celu:

 

2. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Platformy ochrony prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie:

 

3. Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników Portalu.

 

4. Platforma pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

 

5. Zasady dotyczące informacji wprowadzanych przez kontrahentów:

 

6. Zasady dotyczące plików cookies:

 

7. Logi serwera.

 

8. Udostępnienie danych.
    Dane, o których mowa w ust. 6 i 7 mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub na podstawie pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą.