BENEFICJENT:

PartyDeco Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Piskorskiego 11
70-809 Szczecin

NAZWA PROJEKTU:

“Dotacja na kapitał obrotowy dla PartyDeco Sp. z o.o. Sp. K”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zapewnienie płynności finansowej firmy oraz uzyskanie przez nią wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY:

Planowanym efektem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, w tym niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki została udzielona dotacja.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 346 477, 14 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 346 477, 14 zł