ROZWÓJ I ORGANIZACJA

W naszym Dziale wszyscy traktują się z szacunkiem. Dzięki zaufaniu
mogą otwarcie mówić o swoich pomysłach i obawach. Nawet jeżeli coś
się nie uda, pomaga nam poczucie humoru i zawsze staramy się znaleźć
nowe rozwiązania. Rozwijamy się nie tylko dzięki zewnętrznym szkoleniom,
dzielimy się też doświadczeniami i wiedzą między sobą. Dla mnie jedną
z największych satysfakcji jest możliwość obserwowania rozwoju
pracowników, tego jak realizują nowe zadania, wychodzą z kolejnymi
pomysłami i są dumni ze swojej pracy.

Marcin Pawlina
HR Manager

W ostatnich latach dynamicznie zmieniała się firma, Dział HR i jego rola. W roku 2018 zatrudnialiśmy około 150 osób. Obecnie zatrudniamy ponad 270. Przy takiej dynamice wzrostu konieczne jest wprowadzanie wielu standardów i procesów HR, co stopniowo robimy. Cieszymy się, z tego co już udało nam się zrobić i jednocześnie patrząc w przyszłość wiemy jak wiele jeszcze możemy i chcemy w tym obszarze poprawić.

Dział Personalny PartyDeco wspiera całą organizację w jej dynamicznym rozwoju. W następnych latach planujemy dalszy rozwój, a Dział Personalny pełni bardzo ważną rolę w realizacji założonych celów strategicznych.

Przykładowe zadania jakie realizujemy:

W związku ze wzrostem sprzedaży jednym z naszych głównych zadań jest wspieranie menedżerów w rekrutacjach do wszystkich działów.

Drugim bardzo bliskim i ważnym obszarem naszej pracy jest szeroko rozumiany rozwój pracowników, dzięki rozwojowi kompetencji możemy zmieniać siebie, realizować nowe zadania, doskonalić istniejące procesy i relacje ze współpracownikami.

Poprzez naszą współpracę z menedżerami mamy wpływ na komunikację oraz rozwój kultury organizacyjnej naszej firmy, która będzie wspierała rozwój i zaangażowanie pracowników, co z kolei pozwoli nam dalej rosnąć.

Na co dzień pomagamy też pracownikom w kwestiach kadrowych i dbamy o spełnienie wszystkich wymagań prawnych z obszaru prawa pracy.

Otwarte rekrutacje w Dziale Personalnym

Na początek trzeba zaznaczyć, że PMO to nie jest bardzo powszechna jednostka organizacyjna. Występuje ona zazwyczaj w bardzo dużych i ustrukturyzowanych firmach, w większości przypadków są to międzynarodowe korporacje. Ilość firm o wielkości PartyDeco posiadających swoje Biura Projektowe, w naszym województwie można policzyć na palcach jednej ręki. Fakt ten świadczy o wyjątkowej dojrzałości organizacji jak na etap swojego rozwoju. Aktualnie firma przeżywa największy rozwój w swojej historii, prowadzimy projekty z zakresu IT, HR, Lean, organizacyjne, logistyczne, jakościowe i wiele więcej. W związku z realizowaną właśnie przez firmę strategią na lata 2021 – 2024, za której wdrożenie odpowiada PMO, mamy tutaj realny wpływ na kształtowanie się firmy. Dodatkowo jesteśmy niedawno powstałym działem (jednak posiadającym bardzo wysokie kompetencje i doświadczenie z wielu różnych branż), więc przychodząc do nas, będziesz miał również wpływ na wygląd samego działu oraz standardów zarządzania projektami w PartyDeco.

Przykładowe zadania jakie realizujemy:

W Party Deco prowadzimy równolegle około 30 projektów. Podążając za teorią, że wygrywają nie najsilniejsze firmy a te, które potrafią się jak najlepiej dostosować do zmieniającego się otoczenia, zmiana i ewolucja (a także czasem rewolucja) jest stałym elementem pracy w PartyDeco. Aby nad tym zapanować, powołane do życia zostało Biuro Zarządzania Projektami – PMO.

W PartyDeco głównym celem PMO jest wdrażanie strategii firmy poprzez różnego rodzaju projekty, budowanie kultury projektowej w organizacji, prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania projektami a także standaryzacja procesów oraz wdrażanie metodologii zarządzania projektami

Otwarte rekrutacje w Dziale PMO