ROZWÓJ I ORGANIZACJA

Osobiście wierzę, że HR może zmieniać świat na lepsze, zaczynając od tej małej części jaką jest firma, aby następnie dzielić się z innymi dobrymi praktykami. Nie zostawiamy nic dla siebie, radość daje nam możliwość dzielenia się tym co mamy najlepsze.
Naszym głównym celem jest być Partnerem biznesowym z ludzką twarzą, w rekrutacji i rozwoju kompetencji, budowaniu kultury, doskonaleniu komunikacji i procesów wewnętrznych, a także dbanie o wszelkie procesy kadrowo – płacowe.

Joanna Wacławczyk
Dyrektor HR

HR jest niezwykłym miejscem, gdzie kultura organizacyjna, wartości i rozwój styka się prawem, cyframi i analizą. To co w naszej pracy jest ważne, to z jednej strony dobra organizacja, wysokie standardy pracy i biznesowe podejście a z drugiej strony, pasja, wrażliwość, gotowość do popełniania błędów i odważania się, aby robić właściwe rzeczy, nawet jeśli są trudne. Jako HR stoimy na straży postępowania zgodnie z wartościami i szacunkiem dla drugiej strony, dzielimy się odpowiedzialnością oraz jak magnes chcemy przyciągać ciekawych i dobrych ludzi do organizacji.

Otwarte rekrutacje w Dziale Personalnym

Dział PMO to zespół pozytywnych kierowników projektów nastawionych na realizację projektów w atmosferze wzajemnego szacunku, zaufania oraz wspierania się nawzajem. Ciągły rozwój i pogłębianie wiedzy z różnych obszarów to nasza codzienność. Ponieważ pracujemy w branży party, to nie moglibyśmy się obejść bez celebracji, bo sukcesy należy świętować!

Lena Nowakowska
Dyrektor PMO

Jesteśmy działem, który ustala i utrzymuje standardy oraz najlepsze praktyki zarządzania projektami w całej organizacji. Oprócz planowania, kontrolowania i raportowania projektów, jak i całego portfela projektów, dbamy również o komunikację oraz dobrą atmosferę w trakcie prowadzenia projektów. I choć na pierwszy rzut mogłoby się wydawać, że PMO to siedlisko biurokracji i kontroli, w rzeczywistości tak nie jest. Ze względu na różnorodność projektów nie narzekamy na nudę!

Czy wiesz, że…
Na świecie jest około 16,5 miliona kierowników projektów?
Dane na rok 2022

Otwarte rekrutacje w Dziale PMO